• Nourzorg BV

  ‘We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen’

 • Beschermd Wonen

  ‘Zelfstandig wonen is niet vanzelfsprekend’

 • Ambulante Zorg

  ‘Iedere leefgebiedsvraag is een uitdaging’

Over Nourzorg B.V.

Nourzorg is een instelling die zorg biedt aan mensen met complexe hulpvraagstukken.
Wij zijn een instelling die staan voor een cliëntgericht aanbod op het gebied van deze type begeleiding/zorg.

Ondanks het grote aanbod, zijn wij van mening dat er nog veel vraag is naar zorg. We beschikken over professioneel competent personeel dat kan putten uit ruime kennis en ervaring van en uit de zorg.

Wij bieden o.a. intensieve (ambulante) begeleiding bij wonen aan jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, verslavings- en/of psychiatrische problematiek.

Nourzorg B.V.

Wij bieden verder een breed scala aan andere zorgproducten, waarbij maatwerk onze werkwijze is. Iedere cliënt wordt een individueel, passend traject aangeboden dat aansluit bij zijn of haar zorgbehoefte en competenties.

Missie

Nourzorg biedt jongvolwassenen en volwassenen, die moeite hebben de regie over hun eigen leven te voeren, een veilige woon- en leefomgeving. Wij zijn gespecialiseerd in complexe zorgvragen en de Multi problematiek die daarmee samenhangt.

Visie

Onze visie is dat wij uitgaan van de mogelijkheden van onze cliënten en niet de onmogelijkheden, daarom heeft Nourzorg oog voor het individu. Nourzorg gelooft in het unieke en bijzondere in ieder mens en daar stemmen wij onze begeleidingsmethode/plan op af.

Nourzorg gaat voor het HKZ Certificaat

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat onze instelling moet voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Nourzorg heeft bijna het certificaat binnen, dit betekent dat onze instelling:

 • goed georganiseerd is
 • cliënten centraal stelt
 • continu werkt aan optimalisering van het aanbod
 • betrouwbare resultaten presenteert
 • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

HKZ

 

‘We Doen wat we zeggen en we zeggen wat we Doen’ Nourzorg B.V.

 

‘We Doen wat we zeggen en we zeggen wat we Doen’ Nourzorg B.V.